Via Sportwijk Schotte zorgen we voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, betrokkenen (ouders, toeschouwers, vrijwilligers), buurt, de stad en andere stakeholders. Sportwijk Schotte is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd.

Als lid van onze Sportwijk sta je dan ook meteen open voor samenwerking met tal van partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, enzovoort. Daarnaast zijn onze leden doorleeft van onze visie. We lanceren niet alleen initiatieven die inspelen op bestaande noden, maar ook met de blik vooruit.

We focussen dus niet alleen op de behoeften van de eigen bestaande leden, maar hebben oog voor andere betrokkenen, zoals ouders, de buurt, de overheid, bedrijven en andere relevante partijen uit onze wijk.

Welke meerwaarde bieden we?

het woord 'goal' in krijt geschreven

Geniet bovendien van ervaringen van andere bestuurders, opleidingen, netwerkmomenten en  de beleidsondersteuning die onze Sportwijk aan jouw vereniging biedt.

Verschillende ideetjes (krijt)

Een uniform systeem voor ledenbeheer, boekhouding of voor de opvolging van administratieve taken? Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe we efficiëntiewinst creëren.

ideewolk in krijt met lamp er in

Een G-werking of sportieve studiebegeleiding opstarten? Samenwerken aan een overkoepelend sportkamp of nieuw sportevenement? Samen gaan we voor nieuwe uitdagingen!

1 + 1 = 3 (krijtbord)

Dankzij schaalvergroting zijn we extra relevant voor beleidsmakers of andere partners. Met een eigen inkomstenmodel én de mogelijkheid om kosten te delen, zorgen we bovendien voor financiële daadkracht.

Vraagteken in krijt

Sportwijk Schotte is een netwerk van verenigingen, experten, overheden, bedrijven en zoveel meer. We staan nooit alleen voor een uitdaging. Met de handen in het haar of een inspirerend idee? We gaan ermee aan de slag!

Jouw engagement

De kracht van Sportwijk Schotte ligt in het engagement van haar leden. Dit engagement blijkt dan ook duidelijk in onze werking. Om optimaal te profiteren van de kracht van de Sportwijk, verwachten we dan ook volgende minimale inzet:

  • Elke organisatie is ambassadeur van onze Sportwijk. Ze geloven in onze missie en visie en dragen dit actief naar buiten.
  • Elke organisatie draagt een steentje bij via een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Hiervoor gebruiken we een vaste formule die fair is voor elke organisatie, ongeacht hun grootte.
  • Actieve deelname in werkgroepen is een must. Van elkaar leren en elkaar versterken is immers waar we voor staan.
  • Elke organisatie wordt vertegenwoordigd in onze Algemene Vergadering. Daarnaast heb je de kans om een vertegenwoordiging op te nemen in onze Raad van Bestuur.