Vrijwilligersvacature : Kinderbegeleider

Vrijwilligersvacature : Kinderbegeleider

Jouw functie

Als kinderbegeleider sta je vanaf september 2022 in voor de begeleiding, groei en verwondering van de kinderen in onze buitenschoolse opvang. Je bouwt zelfstandig aan een klimaat van rust, ruimte, aandacht en uitdaging voor kinderen van 3 – 12 jaar. Je maakt deel uit van een unieke organisatie dat vol enthousiasme en fierheid aan de slag gaat om een nieuwe buitenschoolse op te starten aan sportsite Schotte. De link naar de sportieve werkingen is dus nooit veraf.

Rol in de organisatie

Als kinderbegeleider bied je de kinderen een liefdevolle, vertrouwde en ontspannen omgeving aan. Je zet spontaan de stap naar ouders. Je onderhoudt een aangenaam contact waarbij je voldoende tijd maakt om informatie uit te wisselen omtrent hun kinderen.

Je organiseert gevarieerde activiteiten en hecht hierbij belang aan een stimulerend leef- en speelklimaat. Spelen, springen en ravotten doe je enthousiast mee!

Op regelmatige basis neem je deel aan een werkoverleg met de Sportwijk en geef je voldoende aandacht aan feedback. Je zet je actief in om ook enkele administratieve taken binnen de opvang met zorg af te werken.

Door je enthousiaste werk, bouw je samen met ons aan de kinderopvang van de toekomst in Aalst. We vangen kinderen niet alleen op, we begeleiden hen ook van en naar de sportclubs op de site.

De ideale kandidaat

Je bent geduldig en kan kinderen zich thuis laten voelen. Bovendien stimuleer je kinderen in hun ontwikkeling om zelfstandig te worden. Je hebt daarbij oog voor de veiligheid. Bij de opstart van de kinderopvang zijn we enkel werkzaam op woensdagmiddag tijdens het schooljaar (niet in de schoolvakanties). Je bent daarom niet alleen beschikbaar voor de opvang, maar hebt de tijd om activiteiten voor te bereiden en eventuele administratie op te volgen. Idealiter heb je ervaring in de omgang met kinderen. De juiste diploma’s (kinderverzorgster, kleuterleider, leerkracht, …) of kwalificaties, zijn uiteraard een meerwaarde.

De algemene aanwervingsvoorwaarden:

  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand voor de start van onze samenwerking.
  • Je spreekt vloeiend Nederlands
  • Minstens 18 jaar bij de start van onze samenwerking

Ons aanbod

  • Blijf leren en groeien via de samenwerking met onze Sportwijk
  • Mogelijkheid tot volgen van bijscholingen of opleidingen, relevant voor je taken
  • Een contract vrijwilligerswerk en/of verenigingswerk, met mogelijkheid tot indiensttreding
  • Een aantrekkelijke verloning
  • Plaats tewerkstelling: De Portier, Kapellekensbaan 6, 9320 Aalst

Interesse?

Laat ons weten waarom jij onze ideale collega bent door je motivatie te sturen naar info@sportwijkschotte.be. Is er een match? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek.
Voor meer inlichtingen, kan je contact opnemen met Kevin De Smedt via kevin.desmedt@sportwijkschotte.be.