Sportwijk Schotte uit de startblokken

Sportwijk Schotte uit de startblokken

Sportclubs versterken door samenwerking, dat was het doel van projectoproep ‘Sportwijk X’ door Sport Vlaanderen. Het idee achter dit project? Sportclubs efficiënter en professioneler organiseren, het sportaanbod verbeteren en de sociaal-maatschappelijke waarde verhogen.

Vanuit Aalst werd onmiddellijk enthousiast ingetekend op het project. Atletiek Land Van Aalst, de Koninklijke Turnkring Aalst, PIT STOP Sport Academy slaan de handen in elkaar, met steun van Aalst Sport en de stad.

Samen

“Sportwijk Schotte is veel meer dan de zoveelste sportvereniging of overlegplatform voor sport. De organisatie brengt onze sportverenigingen uit verschillende sporttakken samen om een gemeenschappelijk beleid te vormen.”, vertellen Tine Uvin en Annelies De Brauwer (Koninklijke Turnkring Aalst).

De clubs binnen Sportwijk Schotte werken nauw samen. Ze delen hun kennis en ervaringen, willen hun administratie vereenvoudigen, willen hun trainerspool optimaal inzetten en bekijken de mogelijkheden om in te zetten op groepsaankopen voor sportmateriaal.

Sociaal

“Sportwijk Schotte wil uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplek voor iedereen met en zonder sporthart. Personen met een beperking, leerlingen of studenten, bedrijven, zorginstellingen, sportclubs,  overheden, … iedereen is welkom in onze sportwijk. Sportwijk Schotte kijkt daarom over de sportgrenzen heen en wil een sociaal-maatschappelijk impact maken in Aalst. ”, vullen Geert Verdoodt en Fleur De Nil (ALVA) aan.

Sporten

“Tot slot streeft de organisatie ernaar om het sportaanbod in Aalst te verbeteren en verbreden, met oog op innovatie en nieuwe doelgroepen. De clubs binnen de sportwijk evalueren het eigen sportaanbod en schrijven een gemeenschappelijk beleid rond de opleiding en ondersteuning van kwalitatieve professionele trainers.”, zeggen Dana Boonen en Céline Formholz (PIT STOP Sport Academy).

Professionele werking

Van bij de start zet Sportwijk Schotte 100% in op professionaliteit. Sinds augustus 2020 heeft de organisatie iemand voltijds in dienst die als olie in haar raderwerk fungeert. De Procescoördinator staat in voor de uitwerking van een meerjarenbeleidsplan, zorgt voor de kruisbestuiving tussen de clubs binnen de sportwijk én is de verbindingspersoon met externe partners en sponsors. Tot slot neemt hij ook het initiatief voor nieuwe en maatschappelijke projecten en is hij steeds op de hoogte van de laatste trends binnen de sportsector en het verenigingsleven.

Groepsfoto van het bestuur van Sportwijk Schotte anno 2020