G-weldig nieuw sportaanbod in Aalst

G-weldig nieuw sportaanbod in Aalst

Sportief aan de slag kunnen gaan, daar heeft iedereen recht op. Zo vindt ook Sportwijk Schotte. Daarom lanceert de Sportwijk een G-sportaanbod binnen atletiek, turnen en MultiSkillz, een extra sportaanbod voor personen met een beperking in en rond Aalst.

G-sport in Aalst

Vanuit Sportwijk Schotte maken we een evaluatie van het (eigen) sportaanbod in Aalst. Van bij het begin werd duidelijk dat er in Aalst een groot gebrek is aan sportmogelijkheden voor personen met een beperking. Slechts enkele organisaties hebben een aangepast aanbod en uiteraard zit hun werking hierdoor snel vol.

Veel personen met een beperking blijven hierdoor op hun honger zitten. Dat konden we als Sportwijk niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom engageren alle clubs binnen de Sportwijk om een aangepast aanbod op te starten vanaf het sportseizoen 2021-2022. Belangrijk detail, Sportwijk Schotte wil hierbij niet in concurrentie gaan met de andere G-werkingen uit de omgeving. Zo zaten we al samen met de mensen van de Caspers Aalst, de grootste G-sportclub in Aalst.

Tot die tijd wordt achter de schermen héél hard gewerkt aan de omkadering en opstart van het G-sportaanbod in de Sportwijk. De drie clubs komen meermaals samen om ervaringen en kennis te delen en worden hierbij begeleid door de Procescoördinator van de Sportwijk. Samen volgen ze relevante opleidingen, informeren ze bij sterke G-werkingen in Vlaanderen én laten ze zich begeleiden door de experten bij de federaties en Sport Vlaanderen. Veel aandacht gaat uiteraard naar de wensen en noden van de G-sporters eens ze willen aansluiten. Om verkeerde verwachtingen en teleurstelling tegen te gaan, investeren de clubs daarom in kennismakingsgesprekken. Zo kunnen club en sporter elkaar leren kennen en weet iedereen van bij de start wat ze mogen verwachten.

G-sport: gymnast met down aan de ringen

G-sportdriedaagse

Sportwijk Schotte zet de opstart van het nieuwe G-sportaanbod meteen kracht bij. De drie clubs slaan de handen immers in elkaar om samen voor het eerst een G-sportkamp te organiseren. De ‘G-sportdriedaagse’ gaat door op 3-4-5 november en richt zich naar jongeren met een verstandelijke of fysieke beperking tussen de 6 en 12jaar. Deelnameprijs is 60 euro voor het hele kamp.

Wie inschrijft kan proeven van het nieuwe G-sportaanbod van de drie sportverenigingen. De deelnemende jongeren met een beperking kunnen zich uitleven binnen de aangepaste sessies atletiek, turnen of MultiSkillz. Een aangename sfeer, doorgedreven begeleiding en aandacht voor de sporters staan centraal tijdens het kamp.

Contact en informatie

Sportwijk Schotte werkt hard om het G-sportaanbod succesvol op te starten. Wie in de tussentijd graag meer informatie wenst of zich wil opgeven als vrijwilliger, kan contact opnemen via info@sportwijkschotte.be of telefonisch via +32 492 17 37 78.

Meer informatie over het nieuwe G-sportaanbod én de G-sportdriedaagse, vind je eveneens via www.sportwijkschotte.be. Vanaf september kan je via deze weg ook inschrijven.