Missie - Visie

Missie

Sportwijk Schotte vzw versterkt de werking van Aalsterse (sport)verenigingen, maakt hen efficiënter en faciliteert professionalisering. De organisatie zet zich in om het sportaanbod te verbeteren en verbreden, met oog op innovatie en nieuwe doelgroepen.

Door een doorgedreven samenwerking tussen sportclubs, overheden, organisaties, sporters en bewoners, verhoogt Sportwijk Schotte haar sociaal-maatschappelijke impact. We vormen zo een ontmoetingsplek voor iedereen, waar sport ons verbindt.

Visie

Samen ∙ Sociaal ∙ Sporten

Visuele voorstelling van het organigram van Sportwijk Schotte (driehoek)

ONS TEAM

4 mensen uit Sportwijk Schotte kijken naar de camera

Sportwijk Schotte werkt vol goesting en passie om de dromen van Aalsterse (sport)verenigingen te realiseren. Dankzij hen zetten we tal van nieuwe projecten op en zorgen we voor een professioneler sportbeleid.

Maar wie zijn deze supermannen en -vrouwen? Wie zorgt er voor het uitgebreid sportaanbod, of de innovatieve projecten? Wie schrijft nu eigenlijk die mailtjes? Wie hoor je aan de andere kant van de telefoonlijn?

Kortom, bij wie kan je terecht met al je ideeën en vragen?

ONZE LOCATIE

Foto aanzicht De Portier Aalst

Op de voormalige site van leerlooierij Schotte werd een hypermodern multifunctioneel sportcentrum gebouwd.  Met een enorme sporthal, een Olympische turnhal, een gevechts- en danszaal en een fitnesszaal, is het dé ideale uitvalsbasis voor onze Sportwijk.

Het prachtig gerenoveerde portiersgebouw van de oude leerlooierij vormt niet alleen het clublokaal van Atletiek Land Van Aalst, maar is tevens de hoofdzetel van Sportwijk Schotte én wordt multifunctioneel ingezet als vergaderruimte voor onze clubs of als locatie voor (externe) evenementen en opleidingen.

SPORTWIJK X

Sportwijk X -Tekening van een sportieve wijk

Sportclubs versterken door ze te doen samenwerken, dat was het doel van de projectoproep ‘Sportwijk X’ door Sport Vlaanderen. Het idee achter dit project? Door samenwerking de werking van sportclubs efficiënter en professioneler organiseren, het sportaanbod  verbeteren en de sociaal-maatschappelijke waarde verhogen.

Net als in andere steden, werd vanuit Aalst enthousiast ingetekend op het project. Met succes want naast Antwerpen en Mechelen, werd het Sportwijk Schotte gekozen als derde pilootproject.

Met Sportwijk Schotte slaan Atletiek Land Van Aalst, de Koninklijke Turnkring Aalst, PIT STOP Sport Academy én de stad Aalst, de handen in elkaar. Daarnaast bieden het Vlaams Instituut Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en de Vlaamse Sportfederatie (VSF) de nodige ondersteuning door de projecten samen te brengen en ervaringen uit te wisselen.

STRUCTURELE PARTNERS