Annelies De Brauwer

Annelies De Brauwer

Bestuurder

CIJFER-ACROBAAT

Dat je niet per se zelf elke dag op het sportveld moet staan om waardevol te zijn in onze Sportwijk, bewijst Annelies elke dag. Als vrijwilliger binnen de Koninklijke Turnkring Aalst en mama van een competitie tumbling-gymnast, staat ze immers met beide voeten vol in onze Sportwijk. Met een passie voor, maar vooral tonnen ervaring met cijfertjes, neemt ze taken op die door anderen zelden gegeerd zijn.

Engagement voor haar eigen club en voor de Sportwijk, zijn een vanzelfsprekendheid voor Annelies. Via de meest ondersteunende taken, zorgt Annelies ervoor dat onze Sportwijk vooruit kan met projecten, externe afspraken, administratie en zoveel meer.

Als ouder van een sporter, is ze bovendien de luis in de pels tijdens onze eigen brainstorm-momenten. Net omdat Annelies geen klassieke trainers- of bestuurdersrol opneemt, bekijkt ze de zaken vanuit een andere bril.

Social Links