Wat doen we?

Sportwijk Schotte maakt (sport-)verenigingen efficiënter en professioneler. We verbreden het sportaanbod en verhogen de sociaal-maatschappelijke waarde van onze verenigingen.  Hiervoor trekken we samen we aan hetzelfde touw:

  • We delen kennis en ervaringen over allerlei thema's en met betrekking tot verschillende doelgroepen (bestuurders, trainers, vrijwilligers, leden, ...)
  • We vergelijken werkwijzen, bouwen gezamenlijke structuren of samen in te tekenen op geautomatiseerde processen
  • We vergroten het bereik van de clubs dankzij doorgedreven communicatie
  • We faciliteren opleidingen op sportief en extra-sportief vlak
  • We leggen een duurzaam beleid vast met oog op kwaliteit
  • We boeken efficiëntiewinsten door in te tekenen op licenties of groepsaankopen voor (sport)materiaal.

Maar het verhaal van onze Sportwijk stopt niet aan de clubgrenzen. Sportwijk Schotte wil uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplek voor iedereen met en zonder sporthart. Iedereen is welkom in onze Sportwijk.

Kinderen doen aan touwtrekken
Man geeft een presentatie aan zijn team

Kenniscentrum

Met de juiste kennis haal je nog meer uit sport en beweging. Daarom fungeert Sportwijk Schotte als kenniscentrum voor de lokale sportclubs. We verzamelen en delen kennis en stimuleren of organiseren opleidingen. Via het kenniscentrum maken we relevante informatie toegankelijk voor lokale sportverenigingen en vertalen ze naar operationele oplossingen.

Kleurrijke pionnetjes in een netwerk

Sportnetwerk

Dankzij een sterk netwerk van bestuurders, trainers en experten, zorgt onze Sportwijk voor meerwaarde in het Aalsterse sportlandschap. Dankzij dit sportnetwerk staan onze sportverenigingen in nauw contact met elkaar. Afstemmen rond beleid, kennis delen rond juridische thema's of inzetten op een gedeelde vrijwilligerspool? Onze Sportwijk speelt steeds kort op de bal.

Persoon markeert nota's

Professionalisering

Sportverenigingen door samenwerking sterker maken is een belangrijke taak voor onze Sportwijk. Want 1 + 1 is meer dan ooit 3. We vereenvoudigen administratieve taken, tekenen samen in op groepsaankopen en voegen processen samen. Zo bekomen we efficiëntiewinst en zorgen we dat clubs focussen op hun sportieve beleid.